Danh mục hồ sơ đề nghị bảo lãnh tín dụng

Đăng lúc: Thứ năm - 07/01/2016 08:16 - Người đăng bài viết: Hà Bình Tâm
 1. Giấy đề nghị bảo lãnh tín dụng
 2. Hồ sơ doanh nghiệp
 a- Hồ sơ pháp lý
 - Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp
 - Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh
 - Giấy Chứng nhận đăng ký thuế
 - Giấy phép hành nghề đối với những ngành, nghề pháp
 luật quy định phải có giấy phép
 - Các loại giấp phép theo quy định của pháp luật có
 liên quan đến dự án đầu tư hoặc phương án kinh doanh
 - Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất
 - Giấy Chứng nhận đăng kiểm
 - Hộ khẩu thường trú
 - Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng thành viên
 - Quyết định bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc)
 - Nghị quyết bổ nhiệm Chủ nhiệm (Trưởng ban quản trị )
 - Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng
 b- Hồ sơ tài chính
 - Báo cáo tài chính trong 2 năm gần nhất
 - Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính của 2 năm gần nhất
 - Quyết toán thuế hoặc kê khai nộp thuế có xác nhận của
 cơ quan thuế
 - Giấy xác nhận về nợ thuế của cơ quan thuế
 3. Hồ sơ dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh
 a- Hồ sơ dự án đầu tư
 - Báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc báo cáo dự án đầu tư)
 hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình (đối với dự án
 có vốn đầu tư nhỏ hơn 7 tỷ đồng)
 - Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng
 công trình có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng
 - Quyết định đầu tư
 - Văn bản của cơ quan thẩm quyền về các nội dung liên
 quan đấn dự án đầu tư
 + Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở
 + Kết quả thẩm định tổng mức đầu tư đối với dự án đầu tư
 xây dựng công trình có tổng mức đầu tư từ 7 tỷ đồng trở lên
 + Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Hợp đồng thuê
 đất trong khu công nghiệp
 + Báo cáo đánh giá tác động môi trường
 + Giấy phép khai thác tài nguyên
 + Các giải pháp thiết kế phòng cháy chữa cháy
 b- Hồ sơ phương án sản xuất, kinh doanh
 - Phương án sản xuất, kinh doanh

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết